Argenio, Mario

Mario R. Argenio Mario Richard Argenio, 91 a longtime resident of Stamford and Norwalk passed away peacefully on Wednesday, February 12, 2020. Mario…